Algemene Voorwaarden.

 

Massages op afspraak.

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van naam, e-mail en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

Contra indicaties.

Om te voorkomen dat u op uw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen. Wanneer u ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met uw (huis-)arts voordat u een afspraak bij Yoga Centrum Delfzijl maakt.

 Annuleren.

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Yoga Centrum Delzijl helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

 Betalingen.

Alle behandelingen en/of deelname aan de yogalessen dienen (contant) te worden betaald voorafgaand of direct na de behandeling, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Yoga Centrum Delfzijl.

Intake en gezondheid.

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

 

 

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Yoga Centrum Delfzijl ten allen tijde worden gewijzigd.