( Zie ook het intro filmpje, bekijk de lessen of luister naar de ontspannings- en meditatie oefeningen onder VIDEO in het menu)

 

Iedereen heeft te maken met spanningen in het leven. Vraag is, hoe gaan we hiermee om? Het is belangrijk om spanningen af te voeren.
Soms bemerken we de spanningen niet eens of negeren we ze omdat de confrontatie hiermee vervelend is. Als dat afvoeren echter niet gebeurt, bouwen de spanningen zich steeds verder op. Net zo lang totdat het lichaam je er op de een of andere manier attent op maakt. Meestal is dat dan in de vorm van een verslechtering van ons geestelijke of lichamelijke welzijn. Immers, ondanks dat we ons lichaam dagelijks bij ons dragen worden we er ons pas van bewust als het lichaam pijn begint te doen.
Beweging helpt om spanningen af te voeren, maar soms als we 'wilskracht' uitoefenen levert dat nog meer spanningen op. Wilskracht ontstaat n.l. uit geestelijke (in)spanning en een gespannen geest raakt alleen nog maar meer gespannen over zijn eigen gespannenheid.

 

Yoga.
Yoga heeft een zowel fysieke als een mentale uitwerking. De houdingen die je uitvoert verbeteren je gezondheid maar ook ontwikkel je je karakter verder. Je leert a.h.w. je 'ware zelf' kennen.  Het aannemen van de houdingen wordt vervolgens gecombineerd met het bewust ademen, welke uiteindelijk zorgen voor het oplossen van spanningen en het vrijmaken van energie. Zo kan het beoefenen van Yoga ervoor zorgen dat je tegelijkertijd heel alert en geconcentreerd bent en toch heel ontspannen.

 

Kashmir Yoga.
Kashmir Yoga komt van het onderricht zoals onderwezen door Jean Klein. Zelf noemde Jean Klein dit geen yoga, maar lichaamswerk of body awareness. De non-dualistische opvatting stond voor Jean Klein haaks op de term Yoga, waarin wordt gesteld dat er een pad en een doel is. Zijn specifieke benadering treft het ontwaken van de energie van het subtiele lichaam (het energielichaam) om te komen tot herkenning van onze werkelijke natuur. Hiertoe introduceerde hij het deconditioneren van de zintuigen en het werken met het energielichaam. Naast lichaamswerk gaf hij regelmatig seminars in binnen en buitenland. Van Jean Klein zijn enkele boeken verschenen.

 

Luister naar je lichaam.
In 'the Book of Listening' van Jean Klein legt hij uit hoe te 'luisteren' naar je lichaam met gebruik van je tastzin. Het is dus meer het voelen van je lichaam, de signalen die het afgeeft. Het ontdekken van je "ware zelf". Hij zegt hierover het volgende;

- Hearing is less veiled from its essence than other sense perceptions. So hearing is the closest to our real nature. And when the truth is heard, it literally resonates as true in our whole organism. Otherwise it would not be the truth.

Het gehoor is minder versluierd van zijn essentie dan andere zintuiglijke waarnemingen. Dus het horen is het dichtst bij onze ware aard. En wanneer de waarheid is gehoord dan resoneert het letterlijk als waar in ons hele organisme. Anders zou het niet de waarheid zijn.
Uit; the Book of Listening, Jean Klein.